Fullstack .NET Engineer

Career

What you will be doing:

 • Perform quality design, coding and basic testing for application software
 • Participate on project teams for assigned system projects
 • Analyze improvements and new applications and develop requirements and specifications with team
 • Produce bug free applications that meet the user requirements
 • Understanding of processing, object, and data modeling for multiple applications
 • Work in a variety of development coding methodology; e.g. agile/scrum

What we are looking for:

 • 3 years’ experience and/or training as a developer; or equivalent combination of education and experience
 • Understanding of Financial or Bankruptcy industry a plus
 • Good knowledge of unit testing both frontend and backend
 • Intermediate working knowledge (experience) with SQL Server
 • Proficient with MS products
 • Current knowledge of technology industry

Why consider Stretto:

 • Excellent compensation package
 • Flexible work arrangements
 • Work-life balance
 • Strong team spirit
 • Great opportunity for career growth

 

Apply

 

Wzięcie udziału w rekrutacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Stretto sp. z o.o. w Łodzi, ul. Wólczańska 178, 90-530 Łódź, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380334, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łódź-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 101050592, NIP 7252042102, danych osobowych zawartych w przesłanym zgłoszeniu rekrutacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach (w tym: w CV) w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). Wszelkie informacje związane z przetwarzaniem danych przez Stretto sp. z o.o. dla celów rekrutacji, w tym wzór zgód na przetwarzanie danych, można znaleźć pod tym linkiem. Prosimy o zapoznanie z treścią ww. dokumentów, a także o załączenie do CV aktualnej zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przesyłanie danych osobowych do państwa trzeciego.