​Product Owner

Career

What you will be doing:

 • Analyze business needs and gather functional requirements for implemented IT solutions
 • Document business processes in close cooperation with process involved parties
 • Prepare suggestions for improvements and optimization
 • Care for quality and implementation tasks on time
 • Close cooperation with the client and software engineers
 • Produce clear and concise written communications, respond to change requests that impact business requirements
 • Assess and anticipate issues, risks, and business impacts and participate in the development of business cases
 • Systematically address business as well as technical problems

What we are looking for:

 • Experience in a similar position in the IT industry, knowledge of issues in the areas of business / system analysis and IT systems design
 • Hands-on experience with databases ( in preference with MSSQL or MySQL)
 • Ability to analyze and specify customer requirements
 • Ability to manage time, tasks, accuracy in performing tasks
 • Experience in working on projects carried out in Scrum methodology
 • Very good command of English

Why consider Stretto:

 • Excellent compensation package
 • Flexible work arrangements
 • Work-life balance
 • Strong team spirit
 • Great opportunity for career growth

 

Apply

 

Wzięcie udziału w rekrutacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Stretto sp. z o.o. w Łodzi, ul. Wólczańska 178, 90-530 Łódź, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380334, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łódź-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 101050592, NIP 7252042102, danych osobowych zawartych w przesłanym zgłoszeniu rekrutacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach (w tym: w CV) w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). Wszelkie informacje związane z przetwarzaniem danych przez BMS Poland sp. z o.o. dla celów rekrutacji, w tym wzór zgód na przetwarzanie danych, można znaleźć pod tym linkiem. Prosimy o zapoznanie z treścią ww. dokumentów, a także o załączenie do CV aktualnej zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przesyłanie danych osobowych do państwa trzeciego.