QA Automation Engineer

Career

What you will be doing:

 • Design, create, document and execute test cases, test procedures and automated tests.
 • Maintenace of regression test cases and automated scripts.
 • Document software defects using a bug tracking system and report defects following company standards.
 • Provide QA perspective on requirements, design and improvements.
 • Reproduce production issues in the QA test environment.
 • Monitor bug resolution efforts and track successes.
 • Submit improvements proposal requests.

What we are looking for:

 • Bachelor’s degree or equivalent training or experience
 • 3 – 5 years of related experience and/or training; or equivalent combination of education and experience
 • minimum 3 years experience in test automation using Selenium + Java
 • Experience in design and development of automated tests UI/API
 • Experience in advising team to identify automatable test cases at different layers (UI, Services, and Data layer tests)
 • Experience in working with SOAP and REST services is a plus
 • Strong communication skills and ability to produce clear, concise, and detailed documentation
 • Understanding of Financial or Bankruptcy industry is a plus
 • Experience with Continuous Integration, Azure DevOps is a plus
 • Exposure to Behavior Driven Development (BDD) practices and experience in Agile methodology is highly desirable
 • ISTQB certification is a plus

Why consider Stretto:

 • Excellent compensation package
 • Flexible work arrangements
 • Work-life balance
 • Strong team spirit
 • Great opportunity for career growth

 

Apply

 

Wzięcie udziału w rekrutacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Stretto sp. z o.o. w Łodzi, ul. Wólczańska 178, 90-530 Łódź, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380334, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łódź-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 101050592, NIP 7252042102, danych osobowych zawartych w przesłanym zgłoszeniu rekrutacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach (w tym: w CV) w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). Wszelkie informacje związane z przetwarzaniem danych przez Stretto sp. z o.o. dla celów rekrutacji, w tym wzór zgód na przetwarzanie danych, można znaleźć pod tym linkiem. Prosimy o zapoznanie z treścią ww. dokumentów, a także o załączenie do CV aktualnej zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przesyłanie danych osobowych do państwa trzeciego.