QA ​Engineer (Łódź, Poland)

Career

Stretto is a leading provider of software solutions for legal services focusing on bankruptcy and corporate restructuring professionals.

The New Product Development team is looking for talented quality engineers to design and develop a state of the arts web and back-end applications from scratch. Qualified candidates must have good communication/interpersonal skills, be passionate about the software architecture, writing code, and thrive in a collaborative environment.

Why consider Stretto:

 • Excellent compensation package
 • Flexible work arrangements
 • Work-life balance
 • Strong team spirit
 • Great opportunity for career growth

What you will be doing:

 • Work as a Quality Engineer in a software development environment to build, continuously enhance, and maintain bug free, reliable and simple, quality products and internal application software
 • Design, create, document and execute test cases, test procedures and automated scripts and report results against desktop, or online(internet) applications that contain online banking, accounting, office automation and document management components
 • Document software defects, using a bug tracking system and report defects to software developers
 • Plan test schedules and strategies in accordance with project scope and delivery dates

What we are looking for:

 • Solid understanding of the SDLC, formal QA process and testing methodologies
 • 3+ years as Quality Engineer
 • Experience with relational database queries, automated test tools using Selenium and test case management tools
 • Experience with Atlassian products (JIRA, Confluence, Bamboo) and SCM tools like GIT or Subversion
 • Experience with Automating tests using Robot Framework/ JBehave using Python / Java
 • Experience with testing in web applications built in Java and Angular
 • Ability to do gray and white box testing of applications that are not written in the same programming language. That is, have worked with a variety of different programming language applications (e.g. Java, .Net)
 • Exposure to the Agile development process, AWS and Docker a plus
Apply

 

 

Wzięcie udziału w rekrutacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Stretto sp. z o.o. w Łodzi, ul. Wólczańska 178, 90-530 Łódź, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380334, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łódź-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 101050592, NIP 7252042102, danych osobowych zawartych w przesłanym zgłoszeniu rekrutacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach (w tym: w CV) w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). Wszelkie informacje związane z przetwarzaniem danych przez BMS Poland sp. z o.o. dla celów rekrutacji, w tym wzór zgód na przetwarzanie danych, można znaleźć pod tym linkiem. Prosimy o zapoznanie z treścią ww. dokumentów, a także o załączenie do CV aktualnej zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przesyłanie danych osobowych do państwa trzeciego.