Senior Java Software Engineer AWS (Łódź, Poland)

Career

Stretto is a leading provider of software solutions for bankruptcy and corporate restructuring professionals.

The Software Development team is looking for talented Senior Java Software Engineers to develop, maintain/support the state-of-the-art Consumer Bankruptcy platform.  Qualified candidates must be passionate about the software design, writing code and also has the ability to perform root cause analysis in supporting escalated production issues.

The candidate must have proven track record in delivering enterprise web Java technology products in small to medium team settings.

Why consider Stretto:

 • Excellent compensation package
 • Flexible work arrangements
 • Work-life balance
 • Strong team spirit
 • Great opportunity for career growth

What you will be doing:

 • Design, develop, maintain Consumer Bankruptcy product
 • Troubleshoot and remediate defects. Provide ongoing production support
 • Mentor team of junior developers
 • Develop standards for better quality and timely delivery of software capabilities for Stretto

What we are looking for:

 • Bachelor’s Degree in Computer Science
 • Minimum 4 years of professional software development experience (more strongly preferred)
 • Recent experience delivering a web based product using Agile Methodology
 • Solid understanding of OOD design principles
 • Database development (specifically MySQL)
 • Strong experience with Spring Framework (Spring Boot + REST)
 • Strong experience with REST services
 • Strong experience with Angular (TypeScript)
 • Experience with JavaScript
 • Know CSS, HTML, SASS, LESS.
 • Know AWS cloud basics: ECS, EC2, S3, RDS etc
 • Experience with Docker
 • Good knowledge of Scrum
 • Knowledge of Jira, Bamboo, Sonar is welcome
 • Java 10 or above
Apply

 

 

Wzięcie udziału w rekrutacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Stretto sp. z o.o. w Łodzi, ul. Wólczańska 178, 90-530 Łódź, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380334, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łódź-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 101050592, NIP 7252042102, danych osobowych zawartych w przesłanym zgłoszeniu rekrutacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach (w tym: w CV) w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). Wszelkie informacje związane z przetwarzaniem danych przez BMS Poland sp. z o.o. dla celów rekrutacji, w tym wzór zgód na przetwarzanie danych, można znaleźć pod tym linkiem. Prosimy o zapoznanie z treścią ww. dokumentów, a także o załączenie do CV aktualnej zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przesyłanie danych osobowych do państwa trzeciego.