DevOps Engineer

Career

What you will be doing:

 • Responsible for effective design, provisioning, installation /configuration, operation, and maintenance of systems hardware and software and related infrastructure
 • Participates in technical research and development to enable continuing innovation within the infrastructure
 • Ensures that system hardware, operating systems, software systems, and related procedures are defined and maintained  
 • Has ownership over subsystem design, implementation and automation as well as network device ownership

What we are looking for:

 • BA/BS in Computer Science or related field or equivalent experience
 • Experience supporting high volume web sites preferred
 • 4+ years of experience in a DevOps Engineer role (or similar role)
 • For Linux Engineers, 4 plus Amazon Linux I/II and/or CentOS experience
 • Experience managing cloud infrastructure, AWS Amazon preferred
 • Advanced knowledge of networking concepts (TCP/IP, DNS, DHCP, HTTP)
 • Experience implementing HA environments and distributed backup solutions
 • Experience administering and managing a variety of persistent data storage (MS SQL and MySQL), file shares and messaging systems
 • Experience programming / scripting infrastructure, cloud and/or monitoring automation preferred
 • Experience with CI/CD tools and source control such as GIT, SVN, Azure DevOps, Bamboo and Bitbucket, Jira.
 • Experience with monitoring and logging systems, AWS CloudWatch, Splunk Cloud, Zabbix clustered

Why consider Stretto:

 • Excellent compensation package
 • Flexible work arrangements
 • Work-life balance
 • Strong team spirit
 • Great opportunity for career growth

 

Apply

 

Wzięcie udziału w rekrutacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Stretto sp. z o.o. w Łodzi, ul. Wólczańska 178, 90-530 Łódź, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380334, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łódź-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 101050592, NIP 7252042102, danych osobowych zawartych w przesłanym zgłoszeniu rekrutacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach (w tym: w CV) w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). Wszelkie informacje związane z przetwarzaniem danych przez Stretto sp. z o.o. dla celów rekrutacji, w tym wzór zgód na przetwarzanie danych, można znaleźć pod tym linkiem. Prosimy o zapoznanie z treścią ww. dokumentów, a także o załączenie do CV aktualnej zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przesyłanie danych osobowych do państwa trzeciego.