Service Desk Team Leader

Career

What you will be doing:

 • Participates in the design, analysis, selection, implementation, and on-going maintenance of individual computer hardware systems used
 • Support and Lead Incident Management and Ticket Escalations
 • Leads Operating System and application software installations, upgrades, and improvement projects on Windows workstation infrastructure
 • Analyze system and user generated support requests to find root causes. Independently plan and implement system changes to improve system performance, accuracy, and effectiveness
 • Monitor individual and enterprise-wide system performance. Independently initiate research and troubleshooting steps to address deficiencies or anomalies
 • Participates in on-call support activities to monitor operational status of systems
 • Provide day-to-day administrative support for routine operations of systems under support contracts by outside firms
 • Responsible for timely completion of project tasks as well as timely reporting of impediments and delays impeding progress goals
 • Maintain basic user proficiency of Stretto support applications
 • Maintain knowledge of Windows Operating Systems
 • Maintain existing and develop new backup strategies to ensure data availability
 • Maintain and extend monitoring and alerting frameworks
 • Maintain and extend configuration management procedures and applications (JAMF)
 • Leads design, development, documentation, analysis, testing, and implementation of computer systems based on and related to user or system requirements
 • Research and recommend innovative, and where possible automated approaches for system administration tasks. Identify approaches that leverage our resources and provide economies of scale
 • Apply systems analysis techniques and procedures, including consulting with users, to determine hardware, software, or system functional specifications
 • Designs and develops scripts to automate infrastructure, monitoring, and cloud management
 • Manages performance tuning process, capacity planning, and resource optimization

What we are looking for:

 • 10+ years previous experience with Service Desk Support or Equivalent Professional Experience
 • Previous leadership experience
 • BA in Computer Science
 • ITIL or similar certification preferred
 • JAMF experience a plus
 • Familiar with standard IT department concepts, practices, and procedures
 • Strong written and verbal communications skills
 • Track record in supporting successful desktop infrastructure design and rollout projects.
 • Strong interpersonal (teambuilding) and collaboration skills
 • Project Management experience preferred
 • Experience implementing and managing using ITIL or similar framework
 • Experience successfully supporting remote team members
 • Proven customer-service orientation
 • Excellent organizational and time management skills

Why consider Stretto:

 • Excellent compensation package
 • Flexible work arrangements
 • Work-life balance
 • Strong team spirit
 • Great opportunity for career growth

 

Apply

 

Wzięcie udziału w rekrutacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Stretto sp. z o.o. w Łodzi, ul. Wólczańska 178, 90-530 Łódź, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380334, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łódź-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 101050592, NIP 7252042102, danych osobowych zawartych w przesłanym zgłoszeniu rekrutacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach (w tym: w CV) w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). Wszelkie informacje związane z przetwarzaniem danych przez Stretto sp. z o.o. dla celów rekrutacji, w tym wzór zgód na przetwarzanie danych, można znaleźć pod tym linkiem. Prosimy o zapoznanie z treścią ww. dokumentów, a także o załączenie do CV aktualnej zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przesyłanie danych osobowych do państwa trzeciego.